Kinartic's KEIKEWABIC KINGSLEY (import z Kanady)
 
(CH. Krystalmar's Awesome Aaron - Keikewabic's Kiana Karma)
 
 
Rodowód/Pedigree                                                                             Galeria/Gallery
 
 
Data urodzenia19.10.2005
 Born October 19.2005
 

 Umaszczenie wilczasto - białe
 Wolfgrey & white
 

 Hodowca: Karen Kinzett
 Breeder: Karen Kinzett
 

 Dysplazja: HD/A
 Hips: HD/A
 

 Oczy: clear 2006/2009
 Eyes: clear 2006/2009
Hostowane na o12.pl